Oden Polled Hereford

 

Vi startade vår Polled Hereford besättnig 1972 och vi var de första uppfödarna i Sverige som satsade på Polled Hereford, (arvbar hornlöshet). Många Hereforduppfödare var från början mycket skeptiska till Polled djuren, varför de förvägrades under en tid att tas in i stamboken för Hereford. I dag är Polled Hereforddjur mycket populära och ökar ständigt i antal.

 

”Avel med kvalitet är vår affärsidè ”

 

Allt sedan 1972 har vi haft framgångar på Nationella djurutställningar under flera år på Mila i Malmö och Elmia Lantbruk i Jönköping samt Swedish National.

 

Besättningen består i dag av ca 100 moderdjur plus rekrytering. Våra djur är homozygota Polled Hereford. En stor mängd avelstjurar och kvigor säljs varje år från besättningen till både inom och utomlands. Vårt avelsarbete är inriktat på starka och hållbara djur med lätta kalvningar, bra tillväxt och våra djur har framför allt höga produktionsindex vilket innebär att de har mycket bra slaktresultat och lämpar sig väl för gårdar med slaktproduktion.

 

Besättningen är Leukos och BVD-fri och har A-status i Para-TB programmet.

 

Under vinterhalvåret och stallperioden hålls djuren i lösdrift för att under sommaren beta och vårda våra naturbetesmarker runt Skövde stad. Till huvuddelen av besättningen används gårdens egna avelstjurar. En del av hondjuren semineras.

 

Kalvningssäsongen tar vid i början på januari och fortsätter stallperioden ut och en bit in på sommaren

 

 

Vår tjur 247 Båraps Jaguar vann den eftertraktade SIRE-tävlingen på Elmia Lantbruk 2013 där Sveriges samtliga raser deltog. Tävlingen arrangerades av Agria Djurförsäkring och Svensk Köttrasprövning. Tjuren har tyvärr förolyckats.