Jordbruket på Troentorp

 

Vi startade som lantbrukare 1967. Arealen som brukas i dag på Troentorp har utökats genom olika arrenden av betesmark runt Skövde stad. I dag består den totala arealen av ca 400 Ha med 100 Ha spannmål till helsäd och 100 Ha vall samt 200 Ha bete, som mestadels utgörs av naturbetesmarker.

 

Växtodlingen är helt inriktad på ekologisk odling av vall och bete samt helsäd av havre, korn och ärter. I samband med skörd förtorkas helsäden och vallfodret och merparten lagras i storbalar för utfodring senare under säsongen.

 

Gården ligger numera inte längre avskilt ute på landet utan är en del av Skövde Stad med villaområdet Trädgårdsstaden och Handelsområdet Stallsiken som närmsta grannar.